Select Page

Камен, трска, платно
Групна изложба

Текст: Тодорка Андова

Организатор: ДЛУС

Фоаје – Дом на културата „Благој Јанков – Мучето“, Струмица
22 март 1991

 

 

Учесници: Атанасовски Гарски Тане, Батев Кирил, Беќаров Глигор, Божинов Фаника Георги, Бусев Драги, Гелев Александар, Ѓорѓиев Панче, Јаневски Војко, Филев Димитар, Лисенко Валериј, Качар Александар, Љешиќ Радивоје, Пилипенко Иван, Хџиев Коста

Каталог: PDF mk