Select Page

Камен телмелник на ликовното творештво

Напис

Автор: Здравко Блажиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје

02.08.1969

 

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)