Select Page

Калиграфија на доживеаното
Осврт (кон изложбата на Рубенс Корубин, Дом на културата, Прилеп, септември 1985)
Автор: Викторија Васев Димеска

Објавен во Комунист, Скопје
04.10.1985

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата