Select Page

Калемење / Grafting
Самостојна изложба / Solo exhibition
Славица Јанешлиева / Slavica Janeslieva

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Октомври 2007 / October 2007

 

Текст: Златко Теодосиевски / Tekst: Zlatko Teodosievski

Каталог / Catalog: PDF mk/en