Select Page

Како за првпат: Фотографијата во манипулација / As if it were for the first time: Photography in the manipulation
Самостојна изложба / Solo exhibition

Станко Неделковски / Stanko Nedelkovski

Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje

Декември 2014 / December 2014

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Нада Пешева)