Select Page

Какви институции ни требаат во културата?
Дискусија

Камп на слободата, Скопје

10 јули 2015

 

Говорници: Роберт Алаѓозовски, писател и менаџер во културата; Искра Гешоска, теоретичарка на културата; Билјана Тануровска, културна работничка; Ѓунер Исмаил, аналитичар и поранешен министер за култура; Филип Јовановски, уметник и културен работник; Бојан Иванов, историчар на уметност.