Select Page

Каде се уметнички дела кои ги красеа ѕидовите во Владата пред реновирањето?
ТВ прилог
Автор: Сотир Трајков
ТВ Телма
09.06.2017