Select Page

Каде се сите?

Групна изложба

Кооперација

 

Локација: Туристички сојуз на Скопје, ул. Даме Груев, бл.3, бр.5, Скопје

Отворање: 16. 03. 2013, сабота / 19:00-23.00

 

Учсници: Дијана Томиќ-Радевска, Мирна Арсовска, Христина Иваноска, Ивана Драгшиќ, Александар Спасоски, Оливер Мусовиќ, Игор Сековски, Борис Шемов, Симон Узуновски, Никола Узуновски, Игор Тошевски, ОПА, Ѓорѓе Јовановиќ, Филип Јовановски, Владимир Јанчевски

 

Флаер: PDF mk