Select Page

Каде се излеаја 5 милиони евра
Напис
Автор: Марија Тасев; изјави: Елизабета Аврамовска, Дивна Пенчиќ, Кристијан Јорданов, Јован Стефановски Жан, Никола Велковски
Објавен во Дневник, Скопје
06.05.2009

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)