Select Page

Каде да се постави столбот на срамот
Напис
Автор: Г. Ајановски
Објавен во Нова Македонија, Скопје
18.09.1971

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)