Select Page

И домашни сликари ќе работат на музеите на ВМРО и на жртвите на комунизмот

Напис

Автор: Катерина Богоева

Објавен на utrinski.com.mk
04.09.2008

 

PDF mk