Select Page

И акварелот ќе се спасува од изумирање
Интервју со Дора Фотева и Пандора Апостоловска -Саздовска

Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
06.08.2010

 

Интервју: PDF mk