Select Page

Исчекори: Македонската фотографија 1990-2005
Публикација

Автор: Небојша Вилиќ

 

Издавач: 3П с.из., Скопје
Изданието е подготвено за PoD дистрибуција преку nvilic.blogspot.com

Октомври 2015

 

Уметници чии дела се репродуцирани во публикацијата: Станимир Неделковски, Жанета Вангели, Александар Станкоски, Роберт Јанкулоски, Нада Прља, Ана Стојковиќ, Гордана Даутовска Поповска, Елизабета Аврамовска, Јован Балов, Методи Ангелов

Публикација: PDF mk

.

(Од архивата на Вилиќ Небојша)