Select Page

Исмет Рамиќевиќ / Ismet Ramicevic
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Лилјана Неделковска / Text: Лилјана Неделковскас

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje
Ноември 2000 / November 2000

 

Каталог/ Catalogue: PDF mk/eng