Select Page

Искрената уметност публиката секогаш ја препознава

Интервју со Вело Ташовски

Разговарала: Гордана Колевска

Теа модерна, стр. 43 – 44

22.03.2006

 

PDF mk