Select Page

Исечок од весник, Дневник – Скопје, 4.9.2008 (без наслов)
Напис
Автор: В. И.
Фото: Димитар Петровски

Објавен во Дневник, Скопје
04.09.2008

 

Напис: PDF mk