Select Page

Инфо ткаенина / Info Fabric
Самостојна изложба / Solo exhibition
Исмет Рамиќевиќ / Ismet Ramicevic

Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / National gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
Декември 2005 / December 2005

 

Текст: Маја Крстевска, Конча Пиркоска / Text: Maja Krstevska, Koncha Pirkoska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng