Select Page

Интровертни визии на градот
Осврт (кон изложбата на Илија Пенушлиски, Уметничка галерија, Скопје, април 1987)
Автор: Љ. Пауновски

Објавен во Студентски збор, Скопје
26.05.1987

 

Осврт: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата