Select Page

Интернационална струмичка ликовна колонија / Strumitsa’s International Art Colony
Групна изложба / Group exhibition

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje

Јуни – август 1986 / June – August 1986

 

Текст: Љупчо Апостолов, Бранислав Пепиќ, Петар Мазев / Text: Ljupco Apostolov, Branislav Pepic, Petar Mazev

Каталог / Catalog: PDF mk/en