Select Page

Интервју со Васко Шутаров, директор на Културно – информативниот центар во Софија: Грев е да сте невидливи во културна метропола!
Разговарала: Сребра Ѓорѓијевска
fakulteti.mk
01.12.2016

 

PDF mk