Select Page

Интервенција во просторот „Стог“
Напис

Автор: С(офија) Ѓ(уровска) ; изјава: Искра Грабул

Објавен во Нова Македонија, Скопје
30.08.1983

 

Напис: PDF mk