Select Page

Интервенции во простор
Интервенции и хепенинзи во просторот околу МСУ (Скопско лето ’82“)
Учесници: Марко Погачник (05 -10.07), Глигор Стефанов, (16 – 22.07), Симон Шемов и Никола Фидановски, (20-31.08)

Музеј на современата уметност, Скопје
Јули – август 1982

 

Текстови: Марко Погачник, Глигор Стефанов, Симон Шемов, Никола Фидановски

Каталог: PDF mk

 

>>> Линк до интервјуто на М.П.

>>> Линк до интервјуто на Софија Ѓуровска

>>> Линк до интервјуто на Д. Марковска

>>> Линк до написот на Софија Ѓуровска