Select Page

Инсталацијата како начин на изразување
Интервју со Искра Димитрова

Автор: Светлана К. Симоновска

Објавено во Дневник, Скопје
06.11.1999

 

Интервју: PDF mk