Select Page

Индивидуалност преточена во колективност
Осврт (кон изложбата на скулптурата Маконда од Танзанија, МСУ, Скопје, август – септември 1980)
Автор: Соња А(баџиева) Димитрова

Објавен во Комунист, Скопје
12.09.1980

 

Осврт: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата