Select Page

Импотентна културна политика
Напис (став за Годишната програма за остварување проекти од национален интерес за 2017 година)
Автор: Весна Дамчевска

Дневен весник Нова Македонија, Скопје
8 февруари 2017 (бр. 23969)

 

Напис: PDF mk