Select Page

Илјадници квадратни метри платно од убедување
Напис

Автор: С(офија) Ѓ(уровска)

Објавен во Нова Македонија, Cкопје
16.02.1991

 

Напис: PDF mk