Select Page

… или вистина?
Групна изложба
Учесници: Андреј Митевски, Ведран Бојановски и Олгица Димитровска
Текст: Бранко Прља
Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје
19 ноември 2009

 

Каталог: PDF мк