Select Page

Илија Пенушлиски / Ilija Penušliski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Уметничка галерија, Струмица / Art Gallery, Strumica
Мај 1993 / May 1993

 

Каталог / Catalog: PDF mk-en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)