Select Page

Илија Пенушлиски / Ilija Penushliski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Соња Абаџиева Димитрова / Text: Sonja Abadzieva Dimitrova

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje (Април 1987 / April 1987)
Уметничка галерија „Безистен“, Штип / Art Gallery “Bezisten”, Shtip (Септември 1987 / September 1987)

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

(Од архивата на Нурединоски Мемет)

 

>>> Линк до освртот на Љ. Пауновски

>>> Линк до интервјуто на С. Ѓуровска

>>> Линк до интервјуто на В. Саздова

>>> Линк до написот на С. Ѓ.