Select Page

Илија Миноски
Самостојна изложба

Текст: Кирил Ефремов

 

 

КИЦ, Скопје
2000

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)