Select Page

Илија Миноски: Акварели
Самостојна изложба
Текст: Гордана Бабиќ Јанеска

Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп
1992 (?)

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)