Select Page

Илија Кочовски: Графики
Самостојна изложба

 

Текст: Златко Теодосиевски

 

Кафе Галерија – Мала станица, Скопје
Декември 2005
.

 

Каталог: PDF mk