Select Page

Илинденска епопеја
Самостојна изложба

 

Милица Василева
Текст: Панде Петров

 

Дом на културата, Битола
26.07.2000

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)