Select Page

Изложби само на сончева светлина!
Напис

Автор: А. С.; изјава: Ѓоко Донев

Објавен во Нова Македонија, Скопје
30.06.1991

 

Напис: PDF mk