Select Page

Изложби: Одново за местото на спомените
Осврт (кон иложбата на Рубенс Корубин, Центар за култура и информации, Скопје, 1980)
Автор: не е наведен

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.02.1980

 

Осврт: PDF mk