Select Page

Изложба Томе Владимировића
Осврт

Аутор: Р(аде) Драинац

Јужна Србија бр.50, Скопље
04.02.1939

 

Осврт: PDF sr

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата