Select Page

Изложба слика у Скопљу
Чланак

Аутор: није наведен

Скопски гласник, стр. 4
26.10.1940

 

Чланак: JPG sr

 

(Од архивата на Пенушлиски Кирил)