Select Page

Изложба слика Николе Мартиноског
Осврт (изложба Николе Мартиноског, Окружни уред за осигурање радника, Скопље, децембар 1936)
Аутор: Ф. Месеснел

Јужни преглед бр.12 (стр. 422-423), Скопје
1936

 

Осврт: PDF sr