Select Page

Изложба на шест македонски сликари
групна изложба
Васко Ташковски, Коле Манев, Владо Георгиевски, Газанфер Бајрам, Симон Шемов и Глигор Чемерски

Мултимедијален центар „Матица ексклузив“ – Скопје
7 ноември – 5 декември 2013
Отворање: 7 ноември 2013, 12:00 ч.