Select Page

Изложба на фотографии на дела од работилницата за Land art

Групна изложба

Ментори: Марко Јанев, Филип Велковски и Никола Анѓеловски

Координатор: Маја Стојковска

Културен центар „Кула“, Скопје

3 јули 2015

 

Учесници: Сања Симоска, Јасмина Трпевска, Љупчо Костовски, Кристијан Крстевски, Христина Гогу, Деа Беатовиќ, Даниела Јамандиловска, Даниела Велкоска, Наташа Пецева, Наташа Неделкова, Амир Карахасан, Илина Поповска, Злата Голабоска, Бобан Доцевски, Марија Николовска, Ана Бахчеванџиева, Јована Ристиќ, Филип Ивановски, Стефан Николовски, Сузана Плачкова, Ивана Мирчевска и Филис Синаноска

Постер: JPG mk