Select Page

Изложба на творби подарени од ликовните уметници на Хрватска; Денес се отвора и изложбата на подарените слики од Петар Лубарда
Напис
Автор: К. Г.

Нова Македонија, Скопје
22 октомври 1963

 

Напис: PDF mk