Select Page

Изложба на современа југословенска графика
Групна изложба

Текст: Рената Готарди Шкиљан, Љубица Дамјановска

Галерија на современа југословенска графика „Моша Пијаде“, Битола
Март – април 1967

 

Каталог: PDF mk