Select Page

Изложба на Петар Хаџи Бошков
Осврт кон изложбата на Петар Хаџи Бошков, МСУ Скопје, јуни 1965
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
20.06.1965

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата