Select Page

Изложба на Петар Лубарда во Скопје
Напис

Автор: О. Сп

 

Нова Македонија, Скопје

24 октомври 1963

 

Напис: PDF mk