Select Page

Изложба на Недежда Петровиќ
Осврт кон изложбата на дела од Надежда Петровиќ, Уметничка галерија Скопје, 1959
Автор: Елена Мацан Јовановиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
31.05.1959

 

Осврт: PDF mk

 

>>>  Линк до изложбата