Select Page

Изложба на ликовни дела на тема НОВ (цртежи, графики и карикатури)
Групна изложба (по повод 30- годишнината од создавањето на слободни територии и формирање крупни единици во Македонија)

Учесници: Тоде Ивановски, Димче Коцо, Боро Крстевски, Борко Лазески, Ристо Лозаноски, Никола Мартиноски, Радмило Попоски, Нико Този, Божин Барутовски, Петар Хаџи Бошков, Бранко Шотра, Василие Поповиќ – Цицо

Текст: Љубица Дамјановска

Кичево
Октомври 1973

 

Реализација на изложбата: МСУ Скопје

Каталог: PDF mk