Select Page

Изложба на ликовните педагози на град Скопје

Групна изложба

Текст: Владимир Величковски

 

Културно Информативен Центар, Скопје

27 мај 1993

 

Учесници: Алексовски Велко, Алексовски Љубе, Андреев Ристо, Арнаудов Симеон, Арсовски Боро, Божиновска Б. Емилија, Бундовски Томе, Васков Глигор, Гавриловска Лиле, Гавровски Ангеле, Гогов Орце, Димитровски Стојан, Димовски Љубе, Додовски Коста, Ѓорѓиевски Спасе, Јанакевски Павле, Јовановски Русомир, Јошески Гоце, Киселичка Маргарита, Киселички С. Иван, Коцевски Пане, Лазовски Владимир, Лафазановски Илија, Малинковска Зага, Манчев Хари, Меди Исмаили, Михајловска Сузана, Наневски Петре, Николовска Слободанка, Ордев Данчо, Петрушевски Звонко, Саздовска Лидија, Спасеновски Лазо, Стојановски Перо, Сушелска Катерина, Ташевски Лазо, Троковски Георги

Каталог: PDF mk