Select Page

Изложба на Здружението на ликовните уметници од Македонија
Критички осврт (кон 9. Годишна изложба на ДЛУМ во Уметничката галерија Скопје, ноември – декември 1954)
Автор: Здравко Блажиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.11.1954

 

Критички осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)>>>  Линк до изложбата