Select Page

Изложба на белгиската графика
Групна изложба

 

Организација: Совет за просвета на НР Македонија и Друштво на ликовните уметници на НРМ

Скопје

1955

 

Каталог: PDF mk