Select Page

Музеј на современата уметност Скопје: Изложба за Паоло Портогези
Напис

Автор: С(офија) Ѓ(уровска)

Објавен во Нова Македонија, Скопје
05.02.1988

 

Напис: PDF mk